ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมคณะฯ "ร่วมงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล"
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ
แจ้งลดการให้บริการผู้ป่วยนอก หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก (ในเวลาราชการ)
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. เนื่องจากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม The Zign พัทยา จังหว...
กิจกรรม "สงกรานต์ ชื่นชีวา ชาวรามาฯ สุขใจ" ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญชวนนักวิจัย หรือ นิสิต นักศึกษาที่มีผลงานด้านการควบคุมยาสูบ สามารถนำงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ของท่านมานำเสนอในเวทีงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18
เรื่อง Tobacco and Lung Health ระหว่างวันที่ 20-12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

คุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality; IAQ) ตอนที่ 1

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสุดสายใจ มณีขาว มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณอุษา ธนวัฒน์สิริพร และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณมาลี เหลืองสะอาด มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
พิธีเปิดห้องประชุมรจิต บุรี และ มุทิตาจิตแก่อาจารย์อาวุโสภาควิชาอายุรศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารหลัก (อาคาร 1)
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 อบรมตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 - 23 มิถุนายน 2563

รับมอบเงินบริจาคจากสมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ในคอนเสิร์ตการกุศล “เพลงหวาน ปันรักน้อง”

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโสประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages