ต้อนรับพยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562

มินิคอนเสิร์ตการกุศล โดยศิลปิน JENNIFER KIM & BEN CHALATIT

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00-21.45 น. ณ World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ขยายเวลาการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนชั่วคราว เพิ่มอีก 1 เดือน

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีการปรับปรุงเพื่อจัดลงเครื่องตรวจ SPECT และ SPECT-CT ใหม่

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เอดส์โลก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกึยรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “วันป้องกันแผลกดทับโลก Stop PI Day”
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (หลักสูตร 10 วัน)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Safety Home...Safety Society “บ้านปลอดภัย...สังคมไทยไร้ความรุนแรง” เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี ประจำปี 2562

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

การบรรยายพิเศษเรื่อง Philosophy and practice of emancipatory nursing

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย "ด้วยพิโคเซคอนเลเซอร์ชนิดพลังงานต่ำ 1,064 นาโนเมตร และด้วยคิวสวิทช์เอ็นดีแย็กเลเซอร์ชนิดพลังงานต่ำ 1,064 นาโนเมตร"

- อายุ 18 ปีขึ้นไป - แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง - มีฝ้าชนิดผสมบริเวณแก้มทั้งสองข้าง

Pages