กิจกรรมธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่งเภสัชกร” ในงานนิทรรศการ Job Fair คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การติดตามผลโครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด สำหรับพยาบาลวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

คุณจันทนา เต็งธนกิจ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณพัชรี มุสิกุล และคณะ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณวรกิจ-คุณนุชนาถ เดชะพงศ์ธนา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

นพ.สมบัติ และ พญ.ศรีวัลย์ เตียจันทร์พันธุ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก World Kidney Day 2019

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

บอกลา..บุหรี่ มียาฟรี!

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2562

ขอบคุณที่ไม่สูบบุหรี่

พบเห็นผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาล แจ้ง 02-201-1105

Pages