คันศีรษะ..อาการกวนใจของหลาย ๆ คน

ผู้เขียน : รศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
งานเลี้ยงต้อนรับ คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องอาหารศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

 
ประชุม เรื่อง “The Electricity Generating Authority of Thailand Study: Impact of social disparity on health and ways to minimise it”

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้อง Lotus suit 11 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 
คณะผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 เข้าศึกษาดูงานด้านระบบ DRGs กับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคณะฯ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
กิจกรรม “นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คำแนะนำสำหรับประชาชน

สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับพันธกิจและระดับภาควิชา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น

ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมิถาวร สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ สวนสุขวนา ชั้น ๑๐ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ชัวร์หรือมั่วนิ่ม เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 
พิธีเปิดปฐมนิเทศการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป. ลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages