อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap)"

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

ข้อมูลและข้อแนะนำเพื่อป้องกันและลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชน

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันพืชมงคล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยพัฒนาวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร
สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งและปลูกถ่ายไขกระดูก
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดีฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รามาฯ จัดประชุมหาแนวทางการทำวิจัยเรื่อง “กัญชา กระท่อม กับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์”
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะผู้แทนจาก Peking University Health Science Center เยือนรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR Writing)

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การป้องกันการเกิดรอยดำหลังการรักษากระลึกด้วยเลเซอร์

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น 4 โซน R อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ฝ่ายการพัสดุ ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร เรื่อง “ภัยบุหรี่ต่อความรุนแรงของสุขภาพคนในครอบครัว”

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคสมทบทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี 
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 854,050 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่โรงพยาบาลรามาธิบดี
Green wave และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม Blood4Lunteer

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ คลังเลือด ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages