การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ฯ ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์รามาธิบดี ประจำปี 2562 เรื่อง “ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา เต้านม กระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก (Breast & Bowel Cancer)”
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง Sleep and epilepsy

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

THAILAND-JAPANESE DEMENTIA CONFERENCE: Redesigning Dementia for People with Dementia
วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมวันนอนหลับโลก WORLD SLEEP DAY 2019

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

อบรม Basic Surgical Science for Orthopeadists

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ผู้ป่วยเด็กที่อายุ 5 - 18 ปี และเป็นโรคหอบหืด สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2201-1760 หรือ 061-9514541

ประกาศผลการประกวดแต่งเพลง “โครงการประกวดเพลงสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วย ๆ

วันพุธที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 32 เรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก

Pages