โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง “Design My Life ชีวิตออกแบบได้”

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มอบตุ๊กตาหมีจากพี่ๆนักวิ่งในโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 และโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การเสวนา Toward Professionalism “แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือก ด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมรับมอบตุ๊กตาหมีโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Exclusive talk series: Smart Technology กับการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วันจิตอาสารามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

โครงการอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานความเสี่ยง (Risk Network) ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รามาฯ ร่วมงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็งฯ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการ “10 วัน 10 ความดี” สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages